Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

aniqa191
2995 e138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
4487 0191 500
"Ości" 1
aniqa191

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
4090 e1de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
4095 8cb7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 05 2015

aniqa191
Taki dziś jestem sentymentalny, że mógłbym sprzedawać łzy.
— gałczyński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
Nic mi nie jest dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— różewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
5147 bc7f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— bukowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
6777 f944 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

May 04 2015

aniqa191
4567 e32d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aniqa191
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
aniqa191
aniqa191
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaantie antie
aniqa191
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viaantie antie

March 01 2015

aniqa191
chcę wykraść
choć skrawek
błękitu twoich oczu
— Anna Mirosława Nowak, Wyznanie
aniqa191
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl