Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

aniqa191

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
aniqa191
najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy
aniqa191
aniqa191
1954 1e08
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromrol rol
aniqa191

Czasami brak mi powietrza i wtedy wiem, że na chwilę o mnie zapomniałeś.


— podsiadło j.
Reposted fromrol rol
aniqa191
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viathesmajl thesmajl

February 14 2015

aniqa191
2320 b5c2
Reposted fromrol rol
aniqa191
Pragnęłam ruchu, a nie spokojnego trybu życia. Pragnęłam wzruszeń, niebezpieczeństw i poświęcania się dla uczucia. Czułam w sobie nadmiar sił nieznajdujących ujścia w naszym codziennym życiu
— Lew Tołstoj
Reposted fromswojszlak swojszlak

January 25 2015

aniqa191
0503 05f7 500
Reposted fromrol rol
aniqa191
Znowu zaczynałem mieć nadzieję i to już wystarczająco parszywie bolało. Jeśli pozwolę sobie wierzyć, a potem znowu dostanę w pysk, zaboli jeszcze mocniej.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir viatastewords tastewords
aniqa191
Siedzi sobie cichutko w kąciku, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
— Marcin Bruczkowski
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka viaflesz flesz
aniqa191
A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. Wielkość nie boi się śmieszności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaflesz flesz
aniqa191
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaantie antie
aniqa191
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaantie antie

January 10 2015

aniqa191
ogarnij się kretynko, jak się rozkleisz to nikt Cię nie poskleja, bo jesteś sama. Weź się kurwa w garść
— motywacja na poziomie
aniqa191
1339 0435
Reposted fromantie antie

January 01 2015

aniqa191
Myślę, że nie można się w kimś odkochać. Myślę, że kiedy już się zakochujesz, to na całe życie. Reszta to tylko doświadczenia i urojenia.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viamuchless muchless
aniqa191
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
aniqa191
Cel na 2015 rok - odnaleźć siebie.
Reposted frommajamil majamil viarol rol
aniqa191
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl